Başkan :Salih Akbulut
Bşk.Yard. :Mustafa Uslu
Sekreter :Yusuf Kansu
Muhasip :Fatih Uslu
Vezne :Şahin Kaya
Üye :Fatma Çolak
Üye :Erdal Özen

DENETLEME KURULU

Kadir Karakuş
Ayşe Boya
Emine Başaran